l-e-d

طبیبان برای  ارزیابی کارکرد مغز بطور معمول  از ام آر آی یا پت اسکن استفاده میکنند. اما بکارگیری  ام آر آی شخص را در معرض میدان های قوی مغناطیسی و بکارگیری از پت اسکن شخص را در معرض اشعه الکترومغناطیسی قرار میدهد. امروزه  دانشمندان در کالج واشنگتن قادر شدند  با بکارگیری از شیوه  موسوم به (diffuse optical tomography (DOT  همین کار را انجام دهند.

در این روش چراغ های ال ای دی و سنسورهای متعدد نوری در اطراف جمجمه فرد قرار میگیرد. سپس به توسط ال ای دی نور به داخل جمجمه فرد تابانده میشود و با بررسی اینکه بافت مغز چگونه نور را جذب و پخش میکند میتوان فهمید که در هر لحظه در چه نقاطی از مغز خون سرشار از اکسیژن جریان دارد.

افزایش جریان خون و اکسیژن در بافت مغزی هم نشانه فعالیت بافت آن است پس با اندازه گیری میزان جریان خون مغز میتوان فهمید در هر لحظه چه قسمت هایی از بافت آن فعال است و به این ترتیب میتوان از عملکرد قسمت های مختلف آن اطلاع پیدا کرد.

این روش نسبت به پت اسکن کم هزینه تر و کم خطرتر بوده و میتوان دستگاه های مورد نیاز برای آن را برخلاف پت اسکن به راحتی جابجا کرد. البته یکی از محدودیت های این سیستم اینست که تنها میتوان قسمتی از مغز را که در قشر مغز و در فاصله یک سانتیمتری جمجمه قرار دارد را مطالعه کرد ولی محققان میگویند مهمترین قسمت های مغز که در فرآیند حافظه، زبان و آگاهی دخالت دارند در همین قشر مغز قرار گرفته اند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir