دو حرکت اسکوات (squat) و لولایی (Hinge) از اصلی ترین حرکات پایه در فیتنس به شمار می روند. در حرکت اسکات که یکی از پیچیده ترین حرکاتی است که بدن انسان قادر به انجام آن است هسته مرکزی بدن، چهار سر زانو و تا حدودی همسترینگ درگیر است. از طرفی در حرکت لولایی که در آن بدن همانند یک لولا خم و راست می شود عضلات همسترینگ هدف اصلی قرار می گیرند. در این ویدئو به شکل ساده و کوتاه طریقه انجام این دو حرکت را مشاهده می کنید.