دانشگاه آکسفورد برای نخستین بار پاسخ و اثربخشی واکسن کرونا را در بین کودکان مورد آزمایش و ارزیابی قرار می دهد.
به گزارش رویترز، روز شنبه بر اساس اعلام دانشگاه آکسفورد مطالعه ای را برای ارزیابی اثربخشی و پاسخ ایمنی واکسن کرونا برای نخستین بار با شرکت آسترازنکا روی کودکان آغاز کرده است. بر اساس بیانیه دانشگاه، آزمایش در اواسط مرحله نشان می دهد آیا این واکسن برای افراد بین 6 تا 17 سال موثر است یا خیر. حدود 300 داوطلب ثبت نام کردند و نخستین تزریق در این ماه انتظار می رود که انجام شود.
واکسن دو دوزه آکسفورد / آسترازنکا به عنوان “واکسنی برای جهان” شناخته شده است زیرا توزیع و حمل آن ارزان تر و آسان تر از برخی واکسن های شرکت های دیگر است. شرکت آسترازنکا هدف تولید 3 میلیارد دوز در سال جاری را دارد و تولید ماهانه بیش از 200 میلیون دوز از ماه آوریل را در برنامه کاری خود قرار داده است.

بیشتربخوانیم:علائم کرونا در کودکان

مترجم: الهه زارعی