گاهی لازم است که بافت آسیب دیده بدن را برای بهبودی یاری داد و با استفاده از یک عامل بیرونی به جمع شدن بافت و نهایتا جوش خوردن جراحت کمک کرد و یا از تماس مستقیم پوست و ماهیچه آسیب دیده با محیط آزاد جلوگیری به عمل آورد؛ همچنین برای جلوگیری از ادامه پیداکردن خونریزی و ایجاد فرصت برای منعقد شدن و اصطلاحا بند آمدن خون در محل جراحت، نیاز به وسیله ای عاری از هرگونه میکرواورگانیسم و آلودگی می باشد.

این نقش کمک رسان را باند ها و گاز های پانسمان ایفا می کنند که از جمله لوازم یک بار مصرف و بدون قابلیت استفاده مجدد هستند.

باندها نوارهای پارچه‌ای تور مانند و گاه کش‌داری هستند که در طول و عرض‌های متفاوتی تهیه می‌شوند و برای بستن زخم استفاده می شوند؛ باندهای پانسمان، از الیاف پنبه، نخ پلی استر و یا هر دو تهیه و در عرض های مختلف بسته بندی می گردند.

باند پانسمان در سایز های استاندارد ۵، 5/7، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر و به طول های ۲، ۳ و 4 متری جهت پانسمان انواع مختلف زخم، برای نگهداری ابزار پزشکی مانند پانسمان یا آتل به کار می رود. همچنین در خونریزی های شدید به منظور کند نمودن جریان خون از باند پانسمان محکم استفاده می شود.

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته به سبب خاصیت ارتجاعی عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها بخصوص در نواحی خمیده بدن و به دلیل خاصیت کشسانی طولی، در نواحی با قطر های مختلف استفاده می گردد و به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید. باند های زخم بندی باید عاری از سر نخ ، پرز و آلودگی های فیزیکی باشد.

توجه داشته باشید به دلیل استریل نبودن باند های زخم بندی، روی زخم باز گذاشته نشود و فقط برای ثابت نگه داشتن گاز های پانسمان استریل یا وازلین استریلی که برای درمان، روی زخم گذاشته شده استفاده گردد.