HD-Baby-Wallpapers-1-1

اکثر والدین انگلیسی بخاطر منع قانون تعیین جنسیت نوزاد قبل از تولد از این کشور مهاجرت می کنند تمایل به انتخاب جنسیت فرزندان آرزوی اکثر شهروندان انگلیسی است

قوانین سخت و سنگین در کشور انگلیس والدین در آرزوی تولد فرزند را از این کشور به آمریکا فراری داده است.

 براساس جدیدترین پژوهش‌ها اغلب زن و شوهرهای انگلیسی که به حالت عادی صاحب فرزند نمی‌شوند و باید به طریق روش IVF صاحب فرزند شوند به دلیل تمایل به انتخاب جنسیت فرزندان خود از انگلستان به آمریکا سفر می‌کنند.

گفتنی است، بر اساس گزارش‌ها در کشور آمریکا انتخاب جنسیت برای والدین در روش IVF مجاز است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند،در کشور انگلستان انتخاب جنسیت قبل از تولد ممنوع می باشد.
کارشناسان انگلیسی اعتقاد دارند این کار باعث بر هم خوردن تعادل جمعیتی میان دختران و پسران به دنیا آمده می‌شود.
بر اساس آمار در کشور انگلستان 10درصد از والدین فرزند پسر می‌خواهند. هزینه انجام عمل IVF در کشور انگلستان در حدود 7هزار و 600پوند است که این خود یکی از علل فرار انگلیسی‌ها به سایر کشورها برای انجام این کار است.