فسخ نکاح و مطالبه مهریه به چندین علت ممکن است رخ دهد که از مهم ترین آن می توان به ارتداد ، لعان ، فسخ یک طرفه و طلاق اشاره نمود.

اگرچه در برخی از موارد علت آن طلاق توافقی می باشد و مطالبه مهریه در آن وابسته به این است که آیا نزدیکی صورت گرفته است یا خیر.

فسخ نکاح چیست ؟

عقد نکاح زمانی باطل خواهد شده که فسخ در آن صورت بگیرید فسخ نکاح در قانونی معدنی به شماره 1120 آمده است و در ان شرایط فسخ به تفصیل آورده شده است.

فسخ نکاح و مطالبه مهریه

فسخ در قانون برای زمانی تعیین شده است که مرد یا زن دچار عیوبی باشند که در قانون اشاره شده است. بر طبق فسخ نکاح اگر یکی از مسائل مربوط به فسخ نکاح صادق باشد می توانید به صورت یک طرفه دردادگاه به جهت تشکیل پرونده حضور داشته باشد.

فسخ زمانی قابل قبول است که طرف مقابل قبل از بسته شدن عقد هیچ اطلاعی از عیوب فرد نداشته باشد و اگر با اطلاع کامل از عیوب فرد ازدواج کرده باشند فسخ نکای برای او صادق نخواهد بود.

فسخ نکاح مستلزم چه عیوبی است؟

عیب های زن و مرد که باعث فسخ نکاح می شود با یکدیگر تفاوت دارند. در زیر آن ها را بررسی می کنیم.

در مردان اگر عیوبی همچون ، قطع بودن آلت تناسلی ، خصاء و همچنین عنن مشاهده شود توسط زن می توان در دادگاه فسخ نکاح را ارائه داد. همانطور که گفته شد برای فسخ نکاح این عیوب باید قبل از عقد توسط زن ناشناخته باشد و پس از عقد این عیوب بر وی نمایان شده باشد.

عیوبی که در زنان باعث فسخ نکاح می شود به شرح زیر می باشد.

  • قَرَن : نوعی اهنجاری در مهبل که مانع از انجام روابط زناشویی می شود.
  • جُذام : نوعی بیماری باکترایی که عفونت ها پوستی ایجاد می کند.
  • بَرَص : نوعی بیماری پوستی که باعث بوجود آمدن لک و پیس دائمی بر روی پوست می شود.
  • اِفضاء : به معنی یکی شدن راه پس و پیش زن است.
  • نابینایی کامل : اگر یکی از چشمان نابینا باشد فسخ صادق نخواهد بود.
  • زمین گیری

عده فسخ نکاح چقدر است ؟

یکی از ضروری ترین مراحل طلاق یا فسخ نکاح نگه داشتن عده است که پس از طلاق زن را ملزم می دارد تا تمام شدن عده منتظر بماند و اگر خواست عقد دیگری انجام دهد بعد از این عده اقدام نماید.

در فسخ نکاح نیز عده برای زن صادق است و این زمان عده با عده طلاق توافقی و انواع دیگر ان برابر می باشد. که در قانون سه طهر یا عادت ماهیانه در نظر گرفته شده است. اما برای زنانی که عادت زنانگی ندارند سه ماه در نظر گرفته شده است.

مهریه در فسخ نکاح

همانند سایر طلاق ها در فسخ نکاح نیز مهریه قبل و بعد از نزدیکی متفاوت است. اما مطالبه مهریه در فسخ نکاح به علت فسخ و قبل یا بعد از نزدیکی بودن آن بستگی دارد. که در زیر به صورت کامل بیان نموده ایم.

مهریه فسخ قبل از نزدیکی

زمانی که قبل از نزدیکی به هر جهتی فسخ نکاح صورت گیرید فقط زمانی که علت فسخ نکاح ناتوانی جنسی مرد یا عنن باشد مهریه به زن داده می شو در غیر اینورت مهریه ای برای زن تعیین نخواهد شد.

قبل از نزدیکی در فسخ نکاح حتی اگر میلیارد ها تومان مهریه برای زن در سند ازدواج نوشته شده باشد مهریه ای برای او وجود نخواهد داشت. مگر در عنن

اگر به علت عنن ، زن پیش از نزدیکی فسخ نکاح انجام دهد ، پس از اثبات این موضوع می تواند نصف مهریه را از مرد دریافت نماید.

مهریه فسخ نکاح پس از نزدیکی

پس از نزدیکی مهریه به صورت کامل متعلق به زن خواهد شد و تفاوتی ندارد که طلاق توافقی باشد یا فسخ نکاح اتفاق بیافتد.

در هر صورت زمانی که عقد بسته می شود مهریه به زن تعلق پیدا می کند و پس از نزدیکی مالکیت تمام و کمال مهریه بر زن صادق خواهد شد.

برای مشاوره فسخ نکاح می توانید با تیم وکلای آریا دادیار به صورت آنلاین و برخط تماس حاصل نموده تا وکلای مجرب ما در زمینه خانواده و طلاق شما را راهنمایی نمایند.