شهاب حسینی از جمله هنرمندان پر طرفدار در ایران است. شهاب حسینی با بازی های درخشان خود، تمامیت خودش را در صحنه ایجاد می‌کند. شهاب حسینی توانسته در جشنواره های متعددی جوایز برنده شود. وی به عنوان بازیگر نقش اصلی در فیلم هایی از جمله آثار اصغر فرهادی استعداد خود را به نمایش گذاشته است. علاوه بر این، شهاب حسینی برنامه “هم رفیق” را نیز برای مدتی اجرا می‌کرد. شهاب حسینی دو پسر از همسر اولش پریچهر قنبری دارد.