بهنوش طباطبائی در اینستاگرام خود نوشت: «پاسبانِ حرمِ دل شده‌ام شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نَگْذارم»

بهنوش طباطبایی بازیگر خوب ایرانی است. بهنوش طباطبایی 42 ساله است. بهنوش طباطبایی دکترای روانشاسی دارد و در دانشگاه تدریس می کند. بهنوش طباطبایی با مهدی پاکدل ، بازیگر ازدواج کرده است که منجر به طلاق شد. بهنوش طباطبایی با سریال مسافری از هند شناخته شد.بهنوش طباطبایی در اینستاگرام خود نوشت:

«پاسبانِ حرمِ دل شده‌ام شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نَگْذارم»

به حق «یس» و «قرآن کریم»

ای صاحب بزرگی و رأفت و محبت، ای تکیه گاه کسی که تکیه گاهی ندارد، ای اندوخته کسی که اندوخته ای ندارد، ای پناهگاه کسی که پناهگاهی ندارد، ای فریادرس کسی که فریادرسی ندارد، ای پشتوانه کسی که پشتوانه ای ندارد ، دل های خسته ی ما را به نور، هدایت کن و رحمتی به ما ببخش ، همانا که تو بخشنده ای.