تغییر قیافه شدید چکامه چمن ماه بعد از دوری از وطن

چکامه چمن ماه بازیگر و مجری است. چکامه چمن ماه فارغ التحصیل دیپلم رشته مجسمه سازی از هنرستان علامه طباطبایی می باشد که از 18 سالگی جلوی دوربین رفت و حالا در شبکه جم مشغول بکار است.
چکامه چمن ماه فعالیت خود را از سال 1377 وقتی 18 ساله بود با فیلم بودن یا نبودن به کارگردانی کیانوش عیاری در کنار عسل بدیعی و کتایون جهانگیری شروع کرد. چکامه چمن ماه در سال 1387 با تله فیلم خاطرات فردا وارد قاب تلویزیون شد تا اینکه سال 1382 با سریال راز شیوا کنار نگار فروزنده و محمود پاک نیت وارد قاب تلوییون شد.