عکس کمتر دیده شده ای از فردین قبل از انقلاب منتشر شده است.

عکس کمتر دیده شده‌ای از فردین و دو بازیگر محبوب دیگر قبل از انقلاب منتشر شده است. فردین و دوستانش در این عکس در یک مهمانی حضور دارند. شهلا ریاحی نیز در این عکس در کنار فردین حضور دارد. بهروز وثوقی دیگر بازیگر محبوب قبل از انقلاب است که در این عکس در کنار فردین قرار دارد. عکس فردین و دیگر بازیگران محبوب را در ادامه ببینید.

این عکس در سال ۱۳۴۸هتل هیلتون گرفته شده. در این قاب« فردین، بهروز، پوری بنایی و شهلا ریاحی » دیده می‌شود.