نیکول کیدمن بازیگر خوش سیما و سرشناس هالیوود اعتراف کرد از بازی در صحنه های جنسی آسیب روانی دیده است.

نیکول کیدمن همواره با بازی های جسورانه و باورپذیرش شناخته شده است. با این حال، در پس همه ی زرق و برق های بازیگری، جنبه ای از این حرفه وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می شود – آسیب های عاطفی ای که بازی در صحنه های خصوصی می تواند بر بازیگر به جای بگذارد، کیدمن در مصاحبه ی جدید با صراحت درباره ی نظر واقعی خود درباره ی این موضوع و دشواری برقراری تعادل میان تعهد حرفه ای و راحتی شخصی صحبت کرده و در نهایت از عمق فداکاری اش برای حرفه ی خود پرده برداشته است.

احساس حقارت شدیدی می کرد
کیدمن در مصاحبه ی خود صحبت های بی پرده ای درباره ی بازی اش در سریال «دروغ های کوچک بزرگ» (Big Little Lies) داشت. سریالی که در آن نقش زنی به نام سلست رایت را برعهده داشت که در یک ازدواج پرچالش و به لحاظ عاطفی دشوار گیر افتاده بود.

کیدمن فاش کرد که بازی در این نقش او را با چالش های بزرگی رو به رو کرد و باعث شد به لحاظ عاطفی احساس ناامنی و آسیب پذیری و به میزان زیادی احساس شرم کند.

او در اینباره گفت: «گاهی خیلی احساس آسیب پذیری و عمیقاً احساس حقارت می کردم.»

یک صحنه ی بخصوص به سلامت روان او آسیب زد
در میان قسمت های این سریال، یک سکانس به طور خاص به طور واضح در خاطر کیدمن باقی مانده است.

او در اینباره گفت: «یادم است که روی زمین حمام دراز کشیده بودم و بین برداشت ها حتی نمی توانستم از جایم بلند شوم. فقط آنجا دراز کشیده بودم، یک جورهای درهم شکسته و گریان. و یادم است که یکجا ژان-مارک ولی (کارگردان سریال) آمد و یک حوله رویم کشید چون با لباس زیر نیمه پاره دراز کشیده بودم و در واقع بدون هیچ لباسی روی زمین مانده بودم.»

او از تجربیات دیگر زنان کمک گرفت
کیدمن درباره ی زنان دیگری که موقعیت مشابهی را تجربه کرده اند گفت: «ولی تصویر زن هایی که این تجربه را داشته اند می آمد جلوی چشمم. بعد با خودم فکر می کردم واقعیت ماجرا همین است و این کاری است که باید انجام دهم و باید همینطور تجربه اش کرد. و باید بگویم که این مسأله در سریال به زیبایی روایت شد.»

این تجربه تأثیر عمیقی بر او داشت اما برای نقشش ضروری بود
تأثیر تجربه ی آن احساسات حتی تا بعد از اتمام کار هم ادامه داشت. کیدمن در اینباره گفت: «سر کار قیافه ی خیلی شجاعی به خودم گرفته بودم و نفهمیده بودم که این تجربه تا چه در من نفوذ کرده. ولی وقتی به خانه برگشتم احساس شرم می کردم.

و این دقیقاً همان احساساتی بود که سلست داشت. بنابراین هر دو شرایط احساسی بسیار نزدیکی داشتیم، ولی من به تجربه ی آن برای این نقش راضی بودم چون فکر می کنم برای این نقش لازم بود.»

بازی او به زنان کمک کرد درباره ی خشونت خانگی بیاموزند
کیدمن همچنین از تأثیر زیادی که نقش او در این سریال بر زنان داشته بسیار ابراز خوشحالی کرد.

او گفت: «خوشحالم که باب گفتگو را باز کرد. و خوشحالم که یک جورهایی روشنگری کرد. من ایمیل های فوق العاده ای از کسانی گرفتم که می گفتند حالا می فهمند که چرا زن ها در چنین روابطی می مانند و اگر زندگی یک نفر را تغییر دهد، همان برای من فوق العاده است