به گفته محققان و پزشكان براي تاثير بيشتر واكسن HSN1 قبل از تزريق مايع واكسن بايد وزن شود تا براي هر سن يك دوز مشخصي تعيين شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري اسوشيتدپرس، پزشكان معتقدند كه مقدار دوز استفاده شده در واكسن‌ براي هر سني متفاوت است و قبل از تزريق به افراد بايد مقدار آن وزن شود.
بنابراين گزارش، نتايج آزمايش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه واكسن آنفولانزاي پرندگان در مورد افراد زير 65 سال بين 5/7 درصد تا 90 درصد موثر است و بايد براي هر سن خاص مقدار ان مشخص شود.
همچنين بهترين دوز موثر براي واكسن ويروس HSN1 نود كيلوگرم است كه اين ميزان 12 برابر دوز واكسن آنفولانزاي زمستاني بيشتر است.