Prevent-Water-Retention-Reduce-Water-Retention-Water-Retention-Causes-Water-Retention-Treatment-Water-Retention-Diet-Water-Retention-Water-Retention-Legs-Retention-Naturally

تعدادی از افراد، رژیم آب درمانی را برای کاهش وزن، بهبود قوای ذهنی و پاکسازی بدن از مواد مضر شروع می کنند. آب زمانی که به میزان زیاد مصرف شود، خون را رقیق می کند و سدیم خون و دیگر املاح را کاهش می دهد.

یک مشاور تغذیه با رد رژیم آب درمانی گفت: اینکه در مدت چند روز افراد تنها آب مصرف کنند، خطرناک است و احتمال مرگ در پی دارد.

برلیانت بزرگمهر ، در پاسخ به این سوال که آیا شما رژیم‌های آب درمانی که فرد طی چند روز تنها آب مصرف کند را تایید می‌کنید گفت: خیر این رژیم بسیار خطرناک است.

 

وی افزود: درست است که آب برای بدن بسیار مفید است اما به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین غذا شود.

این مشاور تغذیه مصرف زیاد آب بدون خوردن مواد غذایی را موجب بر هم خوردن تعادل الکترولیت‌ها عنوان کرد و تأکید کرد: مصرف زیاد آب موجب می‌شود که الکترولیت‌های داخل سلولی به بیرون سلول بیایند و خیز سلولی و ورم سلولی در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: آب داخل سلول بالا رفته و موجب ورم سلول‌ها می شود، این مسئله می‌تواند مرگ آور باشد و به هیچ وجه توصیه به چنین رژیمی نمی‌شود.

بزرگمهر خاطرنشان کرد: در این نوع رژیم مهمتر از سوء تغذیه‌ای که به وجود می‌آید، خیز سلولی و خارج شدن الکترولیت‌ها از سلول‌هاست که می‌تواند در مدت کوتاهی به مرگ انسان بینجامد.

به گفته وی، این نوع رژیم اگر به مرگ منجر نشود، ضایعات مغزی در پی دارد و روی بینایی افراد تأثیر مستقیم می‌گذارد.