افراد موفق چه کارهایی را انجام می دهند؟

خضوصیت وظیفه شناسی چیزی فراتر از وظایف شغلی خاص است. اغلب نقشی که فرد در ابتدا برای آن استخدام می‌شود، با گذشت زمان و تغییر نیازهای سازمان تغییر می‌کند. بنابراین افرادی که این ویژگی را دارند، صرف نظر از نوع شغل، احتمال موفقیت بیشتری خواهند داشت.

اغلب، نقش اولیه ای که فردی برای آن استخدام می شود، با تکامل نیازهای سازمان تغییر می کند. بنابراین کارمندانی که این ویژگی را دارند بدون در نظر گرفتن شغل، احتمال موفقیت بیشتری دارند.

ویژگی های شخصیتی ای که برای کارفرمایان ارزشمند است
ممکن است با مدل پنج عاملی که به پنج ویژگی شخصیتی بزرگ نیز معروف است آشنا باشید.

به دنبال کسب تجربه: ظرفیت عظیم برای کنجکاوی و تخیل
وظیفه شناسی: منظم، مسئولیت پذیر و سخت کوش
برون گرایی: شاداب و پرانرژی و علاقه مند به تعاملات اجتماعی
توافق پذیری: همکاری و همراهی
ثبات عاطفی: داشتن واکنش های عاطفی قابل پیش بینی

در حالی که هر یک از این ویژگی های شخصیتی می تواند برای موقعیت های خاصی مهم باشد، وظیفه شناسی، عملکرد افراد را در بسیاری از مشاغل پیش بینی می کند و برای کارفرمایان در سطح جهانی ارزشمند است.

گرنجر می‌گوید: «وظیفه شناسی از وظایف شغلی خاص فراتر می‌رود. اغلب نقشی که فرد در ابتدا برای آن استخدام می‌شود، با گذشت زمان و تغییر نیازهای سازمان تغییر می‌کند. بنابراین افرادی که این ویژگی را دارند، صرف نظر از نوع شغل، احتمال موفقیت بیشتری خواهند داشت.»

در طول فرایند استخدام، متقاضیان یک شغل می‌توانند به روش‌های مختلف این ویژگی خود را به کارفرمایان نشان دهند، از جمله پاسخ به سوالات مصاحبه که درباره مثال‌هایی از مسئولیت‌پذیری و سخت‌کوشی در تجربیات قبلی است. همچنین رفتارهای ریز مانند حضور به موقع، پاسخگویی سریع به ایمیل‌ها و تماس‌ها و حرفه‌ای بودن هم نشان دهنده وظیفه شناسی فرد هستند.

افراد موفق چه کارهایی را انجام می دهند؟

اگر فکر می‌کنید در این زمینه ضعف دارید، نگران نباشید. می‌توانید از ابزارهای مدیریت زمان یا مشاوره استفاده کنید. گرنجر می‌گوید: «اگر وظیفه شناسی نقطه قوت شما نیست، وانمود نکنید که آن را دارید. اما با تمرین می‌توانید در این زمینه پیشرفت کنید. این کار نیازمند تلاش است، اما ممکن است به شما در گرفتن شغل بعدی کمک کند.»