مواد شیمیایی استفاده شده در تولید ویپ‌ها، در صورتی که با حرارت دادن و استنشاق شوند، ممکن است بسیار سمی باشند. دستگاه‌هایی که مواد دخانی را سوزانده و مایع را تا دمای بالا گرم می‌کنند، باعث تشکیل یک آئروسل (ذره هوایی) می‌شوند که توسط مصرف‌کننده استنشاق می‌شود.

ویپ‌

این مواد حاوی مواد شیمیایی از جمله گلیسیرین گیاهی، پروپیلن گلیکول، نیکوتین و طعم دهنده‌ها هستند که در مقادیر مختلف مخلوط شده اند.