چرا باید تست ایدز یا HIV بدهم؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چرا باید تست ایدز یا HIV بدهم؟ یا چه کسانی باید تست ایدز بدهند؟ در صورتیکه به دلیلی آزمایش ایدز بدهید جواب آزمایش شما در صورتیکه منفی باشد ( عفونت HIV نداشته باشید) باعث آرامش و اطمینان خاطر شما خواهد شد. و همچنین می تواند دلیلی باشد برای کاهش رفتارهای پر خطری که منجر به آلودگی با HIV می شوند.
در صورتیکه جواب آزمایش شما مثبت باشد، ( آلوده به عفونت HIV شده باشید) در صورتیکه در همان مراحل اولیه درمان دریافت کنید، می توانید وضعیت سلامتی مناسبی داشته باشید و احتمال اینکه HIV را به دیگران منتقل کنید بسیار کم خواهد بود. در حالیکه اگر در زمان بروز علایم ایدز درمان شروع شود مشکلات فرد بسیار بیشتر خواهد بود.
در ضمن در صورتیکه خانم بارداری آلوده به عفونت HIV باشد در صورت مصرف دارو از انتقال HIV به فرزندش جلوگیری خواهد شد.