car-seats-monitor-heart-rate-to-warn-sleeping-drivers

خستگی راننده از عوامل مؤثر در تصادفات  است. به منظور مقابله با این مسئله رایج، محققان دانشگاه ناتینگهام ترنت در حال توسعه صندلی ماشین خاص هستند که اجازه خواب به راننده نمی دهد

خواب آلودگی در حین رانندگی یکی از خطرناک ترین رفتارهای بشر است. برای پیشگیری از این وضعیت یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه ناتینگهام روش جدیدی را ابداع کرده اند. روش آنها بر پایه اندازه گیری ضربان قلب راننده است.

در این روش از سنسورهای ظرفیتی یا capacitive sensors استفاده میشود. این سنسورها قادرند تا بدون اتصال به پوست بدن فرد و تنها با نزدیک شدن به امواج الکتریکی تولید شده به توسط قلب را احساس کند. امواج الکتریکی که قلب در حین ضربان خود ایجاد میکند موجب تولید امواج ضعیف الکترومغناطیسی در اطراف بدن میشود و سنسورها با دریافت این امواج و تقویت آنها میتواند از تعداد ضربان قلب و حتی شکل موج نوار قلبی فرد آگاه شود.

شروع به خواب آلودگی با تغییراتی در تعداد ضربان قلب همراه است و سنسورهای تعبیه شده در صندلی اتومبیل میتوانند با حس کردن ضربان قلب راننده از وضعیت او آگاه شده و هشدارهای لازم را به او بدهند. حتی میتواند در صورت عدم توجه راننده به هشدارهای اقدامات پیشگیرانه ای را انجام داد. بطور مثال اتومبیل بطور اتوماتیک در کنار جاده پارک کند و یا به نزدیکترین ایستگاه پلیس اطلاع دهد.

گرچه این اقدامات در ابتدا ممکن است چنین به نظر برسد که ناقض حریم خصوصی افراد است ولی در صورتی که بتواند از وقوع تصادف پیشگیری کند ممکن است وسیله مفیدی باشد.

منبع-iranorthoped