چقدر زمان لازم است تا HIV موجب ایجاد ایدز شود؟

 

یکی از سوالاتی که همواره مطرح می شود این است که حدودا از نظر زمان، چند سال یا روز طول می کشد که ویروس HIV موجب بیماری ایدز شود. تخمین زده شده که بدون درمان، نیمی از بیماران HIV در طول 10 سال به ایدز پیشرفت می کنند. اما پیشرفت های انجام شده در زمینه درمان دارویی و سایر درمانهای پزشکی به صورت قابل ملاحظه ای، زما ن لازم برای پیشرفت HIV به ایدز را افزایش داده است. همانطور که در مورد سایر بیماریها، با تشخیص زودرس عفونت، درمان و مراقبتهای پیشگیری از ان بیماری راحتتر انجام می شود.