fingernails-biting

محل گرم زیر ناخن شرایط مناسبی برای رشدباکتری ها ایجاد می کند.ورود این باکتری ها به دهان و معده باعث بروز عفونت های معده و روده می شوند که اغلب به بروز اسهال و درد حاد شکم منجر می شود.

معده درد امانتان را بریده است؟ شاید جویدن ناخن هایتان دلیل این درد های تمام نشدنی باشد. محققان معتقدند خطرناک ترین باکتری زیر ناخن وجود دارد و از خانواده ای به نام ” انتروباکتریاسه” است که شامل باکتری های ای کو لای وسالمونلا است.

بررسی ها نشان می دهند، عادت ناخن جویدن این باکتری ها را به بدن و معده منتقل می کند و معده درد و اسهال را به همراه می آورد.
محققان می گویند فضای گرم زیر ناخن ها شرایط ایده آلی را برای رشد این باکتری ها فراهم می کند و با رسیدن ناخن به دهان راه را برای ورود این باکتری ها به بدن و ابتلا به عفونت های معده فراهم می شود.
اما این تنها مشکل نیست؛ از نظر پژوهشگران مشکلات لثه هم در میان این افراد شایع تر است و این افراد با جویدن ناخن دچار بیماری های مختلفی می شوند.