4976_orig

در بعضی امراض قلبی که ضربان قلب ریتم منظمی ندارد از دستگاهی به اسم پیس میکر Pacemaker یا ضربان ساز بکار می برند. این دستگاه  قادر است امواج الکتریکی بوجود آورد تا سبب انقباض عضله قلب

با نظم مورد قبول شده و ضربان آن را کنترل کند. این وسیله را باید با عمل جراحی در بدن بیمار کار گذاشت و وجود آن در بدن مشکلاتی مانند عفونت را میتواند به همراه داشته باشد.

اکنون دانشمندان در Cedars-Sinai Heart Institute برای اولین بار توانسته اند ژن هایی را به قلب تزریق کنند تا بدین ترتیب سلول های عضلانی قلب را به سلول های ضربان ساز تبدیل کنند.

در هر قلب سالم تعدای از سلول های عضلانی بطور اختصاصی تمایز یافته بطوری که میتوانند بطور ممتد و منظم جریان های الکتریکی تولید کنند و این جریان ها موجب انقباض منظم عضله قلب میشود. این سلول ها در محلی از قلب به نام گره سینوسی- دهلیزی قرار گرفته اند. در واقع محققان توانسته اند دسته ای از سلول های معمولی عضلانی قلب را به سلول های سینوسی- دهلیزی تبدیل کنند.

پزشکان در آینده میتوانند از این روش برای درمان بیمارانی که اختلال در ضربان قلب داشته و نیاز به پیس میکر مصنوعی دارند استفاده کنند.

منبع-iranorthoped