bloodtest

از آنجایی که خون مورد آزمایش از هر نظر (میزان قندخون، ترکیبات موجود در خون و …) مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین ناشتا نبودن به هنگام دادن خون می‌تواند بر روی جواب آزمایش تأثیر منفی بگذارد

آزمایش‌هایی که مربوط به متابولیسم بدن هستند مانند چربی، قند، اوره و تست های کبدی اکثرا باید به صورت ناشتا انجام گیرند.

ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران  گفت: عوامل زیادی می‌توانند بر روی نتیجه آزمایش نمونه خون انسان تاثیر بگذارند، جنسیت،‌ سن، مصرف بعضی از غذاها و داروها از جمله این عوامل هستند.

وی افزود: آزمایش‌هایی که مربوط به متابولیسم بدن هستند مانند چربی، قند،‌ اوره و تست‌های کبدی اکثرا باید به صورت ناشتا انجام گیرند اما تست‌هایی نظیر غدد فوق کلیه،  CBC و شمارش گلبول قرمز نیاز به ناشتا بودن ندارند.
خسرونیا تصریح کرد: علت اینکه تست‌های بالا باید به شکل ناشتا انجام شوند این است که در هنگام غذا خوردن به طور کاذب چربی یا قند خون بالا می‌رود بنابراین می‌تواند روی جواب آزمایش تاثیرگذار باشد و به شما نتیجه غلط بدهد.
این متخصص در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است برای گرفتن یک آزمایش خون مناسب حداقل 12ساعت ناشتا بود،‌ حداقل 2 ساعت از خوردن و آشامیدن پرهیز نمود، خون گیری را در وضعیت نشسته انجام داد و از انجام ورزش و مصرف دخانیات در طول آزمایش اجتناب کرد.