090426075452-large

مصرف نوشابه هاي گازدارسبب مي گردد تا کلسيم از استخوان ها برداشته شده و درون خون جريان يابد اين امرموجب رسوب کلسيم اضافي در کليه ها گرديده که در نهايت منجر به سنگ کليه ميگردد.

محمدرضا نوروزی، اورولوژیست گفت: مصرف نوشابه باعث سنگ کلیه در افراد نمی‌شود.افراد دارای کلیه سنگ‌ساز در مصرف نوشابه احتیاط کنند.

وی افزود: تنها به افرادی که کلیه آنها به طور مکرر سنگ‌ساز می‌شود، توصیه می‌کنیم تا در مصرف نوشابه احتیاط کنند و از این نوشیدنی کمتر استفاده نمایند.
این اورولوژیست تصریح کرد: کم‌تحرکی، پرکاری تیروئید، مصرف زیاد نمک، افزایش کلسیم ادرار، مصرف زیاد پروتئین حیوانی و افزایش فیبر غذایی در افراد سبب ایجاد سنگ کلیه می‌شود.
نوروزی بیان کرد: به افراد مبتلا به سنگ کلیه توصیه می‌شود روزانه حدود 3 لیتر مایعات و به طور عمده آب خالص مصرف نمایند. در صورتی که سنگ کلیه آنها از نوع کلسیمی – فسفری است از مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی اجتناب نمایند همچنین اینگونه افراد در شرایطی که با تعریق زیاد همراه است، قرار نگیرند.