118607978_Baby_366557c

ما همیشه در حال ارایه الگویی برای رفتار و عمل کودکان هستیم. شیوه‌ای که ما با آنها حرف می‌زنیم نیز بر مبنای عمل و رفتار است. الگویی که ما در حرف زدن با کودکان ارایه می‌دهیم به آنها می‌آموزد که چگونه باید در مقابل به ما پاسخ بدهند.

زمانی که یک کودک تلفظ را قبل از تفکر بیان می‌کند و به نوعی لکنت زبان دارد، باید مورد پیگیری والدین قرار گیرد.

مرضیه مشتاقی روانشناس، گفت: یکی از مسائلی که باید در اختلالات به شمار رود، لکنت کودکان است و این مشکل از عوامل بسیاری می‌تواند سرمنشاء بگیرد. 

وی گفت: استرس کودکان از جمله عواملی است که می‌تواند در لکنت کودکان تاثیر بسزایی داشته باشد، به طوری که گویش کودک قبل از تفکر قرار می‌گیرد و همین عاملی برای عدم تمرکز و در نتیجه کلمات با تلفظ نادرست از دهان کودک خارج می‌شوند.
وی اظهار داشت: ممکن است کودکان به صورت استرسی، تقلید از هنرپیشه‌های تلویزیون به صورت الگو و یا به صورت زمینه‌ای به اختلال دچار شوند.
وی درپایان گفت: اختلال در تلفظ کودکان باید جدی گرفته شود و تنها عاملی که می‌تواند در درمان این اختلال موثر باشد، گفتار درمانی است و به هیچ وجه والدین به تنهایی نمی‌تواند در درمان آن موثر واقع شوند.