نظر می رسد سوء استفاده از مسکنهای مخدر در ایالات متحده در حال افزایش است. دکتر مایکل هوتن مدیر مرکز توانبخشی درد در کلینیک مایو در روچستر در مصاحبه ای با شمارۀ مارس مجله women¢s Health Source به سؤالات در مورد سوءاستفاده ها و اعتیاد به درمانهای ضد درد پاسخ داده است.
بنظر می رسد سوء استفاده از مسکنهای مخدر در ایالات متحده در حال افزایش است. دکتر مایکل هوتن مدیر مرکز توانبخشی درد در کلینیک مایو در روچستر در مصاحبه ای با شمارۀ مارس مجله women¢s Health Source به سؤالات در مورد سوءاستفاده ها و اعتیاد به درمانهای ضد درد پاسخ داده است.

  میزان اعتیاد درمانهای ضد درد چقدر است؟

تخمین زده می شود که بین 10 تا 40 درصد افراد دچار درد مزمن از مخدرها( مانند هیدروکودون، مرفین، اکسی کودون، هیدرومورفون، مپریدین و متادون) استفاده نابجا می کنند. زنان باید در مورد چنین خطر بخصوصی آگاهتر باشند زیرا بیشتر از آقایان نیازمند داروهای ضد درد هستند.

  چه تفاوتی بین استفاده نابجا و اعتیاد وجود دارد؟

استفاده نابجا به معنی استفاده از یک داروی ضد درد در مورد دیگری از اثر ضد دردی آن است برای مثال جهت کمک به خواب و یا رفع اضطراب. در اعتیاد افراد دارو را جهت تغییر خلق(mood) و یا اثرات نئه آور (euphoric) استفاده می کنند حتی اگر به قیمت مشکلات اجتماعی و رفتارهای اجباری در خانه، محیط کار و یا مدرسه منجر شود.

  چگونه بیماران می توانند از اعتیاد به دور باشند؟

اگر استفاده نابجا سریعاً و بدون رودربایستی اعلام شود احتمال اعتیاد پایین است. همچنين هنگامی که بیماران داروهای نسخه شده خود را مطابق با دستور پزشک مصرف کنند شانس اعتیاد خیلی پائین می آید.

به مرور زمان بیماران نسبت به داروهای مخدر وابسته می شوند و ممکن است احتیاج به افزایش دوز دارو جهت کنترل درد خود داشته باشند. در این جا بیماران باید در این مورد با پزشک خود در مورد افزایش دوز دارو و یا احتمال تعویض دارو صحبت کنند.

منبع: دکتر سلام