5010_orig

خیلی از انسانها  به  دلیل  اختلالات انکساری چشم نیاز دارند تا درزمان نگاه کردن به صفحه مانیتور  کامپیوتر عینک بزنند. همین علت آنها را ملزم میکند تا همواره یک عینک به همراه خود داشته باشند. بکارگیری مانیتورهای دیجیتال در در همین سالها محققان را به این فکر انداخته تا از صفحه خود مانیتور برای تطبیق درجه وضوح تصویر با چشم بیننده استفاده کنند.

فردی که از عینک استفاده میکند برای نگاه کردن از طریق یک دوربین دو چشمی و یا یک میکروسکوپ نیازی به استفاده از عینکش ندارد و فقط کافی است میکروسکوپ یا دوربین را با چشم خود میزان و فوکوس کند. اساس روش جدید هم همین است.

یک تیم متشکل از محققان دانشگاه برکلی و مایکروسافت روش جدید را ارائه داده اند. در این روش یک فیلتر پلاستیک در جلوی صفحه نمایش قرار داده میشود. این فیلتر در جلوی هر پیکسل صفحه نمایش یک سوراخ ریز دارد و کاربر، صفحه نمایش را از طریق این فیلتر میبیند. از طریق یک الگوریتم خاص، هر پیکسل صفحه نمایش طوری نور را میتاباند تا در کنش با فیلتر جلوی آن، نور با چنان تفرقی منتشر شود تا بتواند تصویر واضحی را بر روی شبکیه چشم بیننده ایجاد کند.
بنابراین هر کاربر میتواند بنابر درجه مشکل انکساری چشم خود، مانیتور را چنان تنظیم کند تا بدون عینک بتواند تصویر آن را به وضوح ببیند.

منبع-iranorthoped