444297747bottled_water

تاکید می‌کنیم نه تنها از این بطری های پلاستیکی برای خنک کردن و یخ بستن آب معمولی استفاده نشود، بلکه از نگهداری موادی که خواص اسیدی یا بازی دارند مثل آب‌غوره، آب‌لیمو و سرکه خودداری شود، زیرا این مواد با دیواره بطری واکنش هایی می دهند که خطرآفرین و سرطان‌زاست.

تجزیه و تحلیل بیش از 130 نوع آب معدنی توسط محققان در موسسه ارزیابی زیست محیطی و تحقیقات آب از شورای ملی تحقیقات اسپانیا (CSIC) نشان می دهد یطری های آب معدنی اگر در دمای محیط مناسب  قرار بگیرند نوشیدن مایعات از درون آن ها هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کند.

مواد پلاستیکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی از مولکول های کوچک و یا مونومر ساخته شده که همراه با مواد افزودنی در بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.

در حال حاضر دانشمندان در موسسه ارزیابی زیست محیطی و تحقیقات آب (IDAEACSIC) و آزمایشگاه Rodés الیور در اجزای تشکیل دهنده پلاستیک یا شیشه های بطری آب متمرکز شده اند. به طور خاص، آنها از پنج نوع از فتالات (استرهای اسید فتالیک)diethylhexyl adipateDEHA  octylphenol، nonylphenol و bisphenol تهیه شده اند.

این مواد در ساخت بسته بندی شایع است، اما می توانند اثرات سمی در دستگاه تولید مثل و سیستم غدد درون ریز در صورتی که از حد تعیین شده توسط قانون در مواد پلاستیکی بیشتر استفاده شوند داشته باشند.

مطالعات اخیر محققان نشان می دهند نگهداری مواد پلاستیکی و بطری های آب معدنی موجب سمی شدن آن ها می شود از این رو بهتر است آن ها را در محیط منزل و در دسترس کودکان قرار نداد