چگونه می توانم داروهای درمان HIV و ایدز را بگیرم؟

 

بیماران تحت پوشش خدمات پزشکی می توانند درمانهای HIV و ایدز شامل درمان ضد ویروسی، را دریافت کنند. کسانی که تحت پوشش نیستند، نیز می توانند از طریق پزشک یا بیمارستان، به طور خصوصی درمان بگیرند اما هزینه درمان ضد ویروسی بالا است.

در مورد کسانی که نیاز به درمان دارند اما نمی توانند از پس هزینه های درمان بر ایند، می توانند برای درمان در درمانگاهها یا بیمارستان های دولتی ثبت نام نمایند، در این موارد برای فرد با توجه به شرایط وی درمان شروع می شود (مثلا اگر تعداد CD4 شان پایین تر از 200 شده باشد). در سال 2005 در حدود 30000 نفر از طریق مراکز دولتی تحت درمان بودند و 45000 نفر هم درمان را به صورت خصوصی در یافت می کردند.

برای داشتن برنامه های درمانی، در هر منطقه کارکنان سرویس های بهداشتی خدمات لازم را ارایه می دهند. خط تلفن بین المللی ایدز (0800012322) می تواند جزییات لازم را در مورد نزدیک ترین مکان برای گرفتن درمان را فراهم کند.