محققان كوبايي در حال بررسي كاربردهاي دارويي احتمالي براي گياه كوكا هستند تا كاربردهاي قانوني اين گياه بومي آمريكاي جنوبي را كه ماده اصلي سازنده ماده مخدر كوكايين است، افزايش دهند.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، “فليكس بارا” وزير “امور مرتبط با كوكا و توسعه كاربردهاي جايگزيني” بوليوي روز سه‌شنبه اعلام كرد محققان كوبايي از مزارع كوكاي كشور بوليوي بازديد كرده و خواهان تحقيقات گسترده براي شناسايي خواص دارويي اين گياه هستند.

ساكنان كشور بوليوي از قرنها پيش به جويدن برگهاي كوكا به عنوان يك محرك خفيف اقدام مي‌كرده‌اند و به علاوه چاي كوكا در اين كشور مانند چاي يا قهوه در سطحي گسترده مصرف مي‌شود اما از طرف ديگر از برگهاي سبز كوكا براي توليد ماده مخدر كوكايين نيز استفاده مي‌شود.

هم اكنون بيشتر كوكايين توليد شده در بوليوي به برزيل و سپس اروپا قاچاق مي‌شود.

“اوو مورالس” رييس جمهوري جديد بوليوي كه زماني خود كوكا كشت مي‌كرده است، از زمان شروع به كار به عنوان رييس جمهور، مبارزه جديدي را براي محدود كردن توليد كوكايين در اين كشور آغاز كرده و در عين‌حال براي حفظ كاربردهاي سنتي برگ كوكا در اين كشور تلاش كرده‌است اما برنامه‌هاي وي براي استفاده‌هاي جديد از برگ كوكا در زمينه توليد نوشيدني‌هاي جديد و حتي خميردندان با مخالفت مقامات آمريكا مواجه شده كه خواهان كاهش كشت كوكا هستند.

از سوي ديگر كشور كوبا كه از حاميان مهم دولت چپگراي “مورالس” محسوب مي‌شود، هم‌اكنون از صادركنندگان مهم دارو است و متخصصان كوبايي به دليل كم‌ياب بودن برخي داروها در پي تحريمهاي آمريكا، به استفاده از مواد جديد براي توليد داروهاي نوين روي آورده‌اند و در جديدترين اقدام خواهان استفاده از كوكا براي توليد داروهاي جديد هستند.

“بارا” همچنين اعلام كرد بوليوي به رغم تلاش براي يافتن كاربردهاي جديد براي كوكا، برنامه كاهش زمين‌هاي زير كشت كوكا در اين كشور را همچنان دنبال خواهد كرد تا سطح زير كشت اين گياه را از ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هكتار كنوني تا سال ‪ ۲۰۱۰‬به ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۴۰۰‬هكتار كاهش دهد.

علاوه بر تلاشهاي جديد كوبا براي استفاده از كوكاي كشت شده در بوليوي، كشور ونزوئلا نيز چندي پيش براي احداث دو كارخانه توليد چاي كوكا و نيز گرد كوكا به بوليوي وام پرداخت كرده بود.

تمامي اين تلاشها براي گسترش استفاده از كوكا توسط دولتهاي آمريكاي جنوبي در حالي صورت مي‌گيرد كه يك كنوانسيون سازمان ملل متحد در سال ‪۱۹۶۱‬ تجارت برگ كوكا به هر صورت را غير قانوني اعلام كرده بود.

به رغم قانون منع تجارت كوكا، هم‌اكنون يك شركت بزرگ در كشور پرو كه به عضويت كنوانسون منع تجارت كوكا درنيامده، از كوكا براي توليد چاي كوكا و صدور آن به آفريقاي جنوبي استفاده مي‌كند و همين شركت دو سال پيش اعلام كرده بود كه شركت كوكاكولاي آمريكا به رغم قانون ياد شده همچنان برگهاي كوكا را براي توليد نوشابه‌هاي خود از آمريكاي جنوبي وارد مي‌كند.

به گفته “بارا”، ما علاوه بر همكاري با كوبا براي توليد دارو از كوكا، با توجه بدينكه بزرگترين شركتهاي سازنده نوشابه در جهان هنوز از كوكا استفاده مي‌كنند، خود خواهان توليد نوشابه با استفاده از اين گياه هستيم.

بوليوي سال آينده و همزمان با بازبيني همين كنوانسيون سازمان‌ملل متحد در وين، براي قانونمند كردن گسترش استفاده‌هاي جديد از گياه كوكا تلاش خواهد كرد.