5014_orig

برخی از مریضان پس از جراحی های شکمی دچار مشکلی به اسم ایلئوس ileus میشوند. ایلئوس یعنی  فلج شدن روده است. یعنی اینکه روده بدون اینکه دچار انسداد  شود حنمیتواند کار خود را به درستی انجام دهد این یک عارضه مهم است و میتواند مسائلی  را در دوره پس  از جراحی برای مریض بوجود آورد

پزشک معمولا این مشکل را با گوش کردن به شکم بیمار به وسیله یک گوشی پزشکی تشخیص میدهد ولی این کار معمولا به دفعات کم و بندرت انجام میشود. اینک در UCLA وسیله ای ابداع شده که میتواند بطور خودکار این وظیفه را انجام دهد.

این وسیله AbStat نام دارد و در واقع یک گوشی است که به شکم بیمار متصل میشود. صداهای شکم بیمار به توسط این گوشی ثبت شده و به توسط کامپیوتر متصل به آن تحلیل میشود. از روی این صداها میتوان میزان فعالیت دستگاه گوارش بیمار را اندازه گیری کرد.

تولید کنندگان این وسیله میگویند ابن دستگاه توانسته است تا یک علامت حیاتی جدید را معرفی کند. همانطور که اکنون علائمی مانند تعداد ضربان قلب، فشار خون، تعداد تنفس و یا درجه حرارت به عنوان علائم حیاتی پایه اندازه گیری و ثبت میشوند میتوان میزان روده یا intestinal rate را هم به این علائم اضافه کرد.

منبع-iranorthoped