آیا داروهای ضد ویروس اچ آی وی ایمن هستند؟

آیا داروهای ضد ویروس اچ آی وی ایمن هستند؟