راه های انتقال ویروس اچ آی وی از شخصی به شخص دیگر

 

در اینجا راه ها و چگونگی انتقال ویروس HIV (اچ آی وی) را می گوییم. انتقال HIV از راه های زیر امکان پذیر است :


– رابطه جنسی ( دهانی،واژنی،مقعدی) به شخص آلوده .
– به کاربردن وسایل تزریق و سوزن شخص آلوده به ویروس HIV
– از مادر آلوده به HIV به فرزند. قبل یا بعد از تولد  و یا از طریق شیر دهی یا پستان پس از تولد .
HIV –  همچنین از طریق دریافت خون آلوده منتقل می شود . (خطر انتقال ویروس بوسیله دریافت خون بسیار اندک است زیرا تمام خون های تزریقی از جهت اطمینان از آ لوده نبودن آ زمایش می شوند) .
 – تماس با سوزن های آلوده به HIV و پاشیده شدن خون به داخل چشم یا دهان برای کارکنان مراکز بهداشتی.