Sweat_Hyperhydrosis_031104-288593

عرق ریزی مفرط، نه تنها مایه ی دردسر است، بلكه فعالیت های روزانه و حتی شخصیت او را نیز تحت تاثیر قرار میدهد

در فصول گرم سال انسان خيلي زيادتر از بقيه فصلها عرق ميکند ،نعجب آور نيست چون در تابستان بدنتان آنقدر عرق ميکند که که شما کاملا خيس شده ايد. عرق، سيستم تهويه هواي بدنتان است. همه ما داراي حدود ۶/۲ ميليون غده عرق در سرتاسر بدن هستيم که آن ها قادر به توليد مقادير زيادي عرق در هر ساعت هستند که بسته به نياز ما به تنظيم سطح دما دارد.

ميزان عرق کردن از فردي به فرد ديگر متفاوت است. و هر کدام از ما داراي تاريخچه خانوادگي و ژنتيکي هستيم که ممکن است ما را نسبت به کاهش يا افزايش عرق مستعد سازد. کاملا طبيعي است که در يک روز گرم يا رطوبتي و در طي فعاليت فيزيکي، بسيار عرق کنيم. همه ما بايد در اين موقعيت ها آب بيشتري مصرف کنيم تا بدن عملکردي سالم داشته باشد .
اگر اين نشانه ها را داريد ،شما بيش از اندازه عرق مي کنيد:
۱- هر روز لباس هاي شما لکه دار مي شوند.
عرق کردن بيش از حد باعث انتشار عرق از زير بغل به سمت پايين و به بند کمر دامن يا شلوار مي شود، و همه اين خيسي و رطوبت مي تواند نشت کند و لکه هاي معذب کننده اي را روي لباس ها بر جاي گذارد.
۲-فشار عصبي يا روحي منجر به عرق کردن شما مي گردد.
اگر بايد سخنراني کاري را ارائه دهيد و متوجه مي شويد که پشتتان خيس شده است و يا پيشانيتان به طور کامل با عرق پوشيده شده است، به اين معناست که شما فردي هستيد که استرس منجر به عرق کردن زيادتر شما مي شود. هم چنين زماني که با افراد جديد ملاقات مي کنيد و زماني که با فرد مقابل دست مي دهيد، کف دست هايتان عرق مي کند.
۳-پاها و دست هايتان هميشه خيس است.
بيمارانم به من مي گويند که از زماني که کودک بودند، دست ها و پاهايشان عرق مي کند و مادرانشان بدن هاي خيس و انگشت هاي مرطوبشان را به ياد مي آورند. در هنگام بزرگسالي ممکن است کفش هايشان به خاطر عرق بيش از حد، از پاهايتان درآيد.
زماني که عرق کردن در زندگيتان مشکل ايجاد مي کند، بايد به کمک متخصص پوست حل شود.
و اما راه حل هاي حقيقي براي عرق کردن بيش از حد :
در خانه: در شب، دئودورانت بزنيد. سعي کنيد خودتان را به استفاده از دئودورانت ضد عرق در شب قبل از خواب عادت دهيد. وقتي غدد عرق فعاليت کمي دارند، بنابراين ترکيبات مي توانند عميقا جذب شوند و اين مسئله نتايج خوبي را براي فرداي آن روز به دنبال دارد. اگر شما صبح روز بعد به حمام رويد، بعد از حمام کردن، دوباره دئودورانت بزنيد.
در خارج از خانه: از اوج گرما دوري کنيد. اگر در بيرون از خانه ورزش مي کنيد، قبل يا بعد از ساعات اوج گرما (از ساعت ۱۱ تا ۴ عصر) اين کار را انجام دهيد. اين کار به بدنتان کمک مي کند تا دماي خود را توسط عرق کم تر، تنظيم کند.
در مطب متخصص پوست: داروتراپي را شروع کنيد. دريزول (Drysol) ترکيبي است با ۲۰ درصد محلول آلومينيوم کلريد که شما در شب استفاده مي کنيد تا ترشح غدد عرق را به طور موثر کاهش دهد. (دريزول: نوعي ضد عرق که فعاليت سلول هاي توليد کننده عرق را در بدن تغيير مي دهد) فرض کنيد که يک ضد عرق عالي استفاده کرده ايد. مي توانيد آن را در مناطقي که عرق مي کنيد استفاده کنيد. مانند پاها، زير بغل، ران ها و پوست سر.
بوتاکس را امتحان کنيد.
تزريق سم بوتوليم نوع A زير بازوهايتان، عصبي را که غدد عرق را تحريک مي کند، مسدود مي سازد. در تجربياتم با بيماران، اولين درمان حدود ۳ ماه به طول مي انجامد و به دنبال آن، درمان هاي ۶ ماهه يا بيشتر وجود دارد. اين راهکار مي تواند تفاوت چشمگيري در بسياري از افراد به وجود آورد.
ميکروويو ها (microwaves) را امتحان کنيد
بله، درست خوانده ايد. براي موارد شديد، تکنولوژي ميکروويو MiraDry ناميده مي شود که آخرين راه حل براي عرق زير بغل است. ميکروويو ها به آن منطقه تابانده مي شوند، غدد عرق زير بغل را از بين مي برند و عرق را به ميزان ۸۰ درصد کاهش مي دهند. اين دو پروتکل ويژه ۳ ماه طول مي کشد و به طور ميانگين ۳۰۰۰ دلار براي درمان، هزينه در بر دارد.