داروهاي كودكان اغلب حاوي افزودني هايي هستند كه معمولا مصرف آنها در مواد غذايي و نوشيدني هاي كودكان زير سه سال منع شده است.
به گزارش دکتر سلام، در يك بررسي انجام شده بر روي 41 داروي مخصوص كودكان زير سه سال رنگ هاي آزو در پنج مورد و شيرين كننده هاي مصنوعي و نگهدارنده ها در بسياري از محصولات يافت شدند.
اين درحالي است كه استفاده از شيرين كننده ها ، رنگ ها و بسياري از نگهدارنده ها در غذا ها و نوشيدني هاي مخصوص كودكان منع شده است.
تنها استفاده از افزودني هايي كه كاملا ضروري هستند و مشخص شده كه سلامت كودكان را به خطر نمي اندازند مجاز است.
بنا بر مطالعه انجام شده چهار رنگ گروه آزو ، هشت نگهدارنده از تركيبات بنزوات و دو تركيب سولفيدي و شش ماده شيرين كننده در داروهاي مورد بررسي وجود داشت. نگهدارنده ها در همه محصولات بجز 10 مورد و شيرين كننده ها نيز به غير از چهار مورد در ساير محصولات دارويي يافت شدند.

اثرات جانبي

محققان اخطار مي دهند كه برخي داروها حاوي افزودني هايي هستند كه اثرات جانبي مضري را در پي دارند. از اين اثرات جانبي مي توان به التهاب پوست و چشم ، ناراحتي معده و اسهال اشاره كرد.
البته بعضي از كودكان براي مصرف اين داروها مشكل خاصي ندارند اما برخي به واكنش هاي آلرژيك ناشي از افزودني ها دچار مي شوند بنابراين محققان به توليد كنندگان دارو توصيه مي كنند هر گونه تركيب افزودني غير ضروري را از داروها ي كودكان حذف كنند و حتي در مورد نگهدارنده ها ضرورت مصرف آنها را نيز مورد سوال قرار داده اند البته استفاده از شيرين كننده ها ، مواد رنگي و نگهدارنده ها در داروها با مواد غذايي متفاوت است و برخي داروها به علل مختلف از جمله طعم بد نيازمند اين تركيبات هستند و درصورتي كه تشخيص داده شود دارويي حاوي افزودني غير ضروري است حذف آن نيازمند فرمولاسيون مجدد است.