5019_orig

این روزها با نوجه به فناوری های جدید در زمینه پزشکی بکارگیری ز دریچه های مصنوعی آئورت که بدون نیاز به عمل جراحی و فقط از راه  کاتترهای وریدی کارگذاشته میشوند در حال رواج پیدا کردن است. در این شیوه  از همان طریقی که رگ های کرونر قلب با بالون گشاد میشوند و یا با فنر یا استنت باز نگه داشته میشوند دریچه های مصنوعی آئورت را به محل انتقال داده و کارمیگذارند.

اینک دریچه هایی با قطر حدود 23 میلیمتر درست شده که از آنها میتوان در افرادی با اندازه قلب کوچکتر هم استفاده کرد. این دریچه ها را میتوان بدون استفاده از تزریق ماده حاجب به درون رگ کارگذاری کرد که در نتیجه آن فشار کمتری بر اثر ماده حاجب به کلیه های بیمار وارد میشود.

این دریچه ها قبلا در سایز های بزرگتر مانند 29 و 25 میلیمتر هم ساخته شده بود و اکنون سایز کوچکتر ان هم وارد بازار مصرف شده است. این دریچه ها بر روی دریچه معیوب بیمار کار گذاشته شده و در استفاده از آنها نیازی به تغییر در آناتومی بیمار نیست.

این دریچه های مصنوعی دارای دو حلقه هستند که موجب میشوند پایداری آنها در محل شریان آئورت خوب باشد.

منبع-iranorthoped