index

این مطلب درمورد برخی از خطرناک ترین گونه های عنکبوتیان است  که در صورت گزیدگی آن ها حتما نیازمند به درمان جدی هستید. درواقع بیش از 40 هزار گونه عنکبوت در دنیا وجود دارد که همه آنها سمی هستند، اما سم آن ها برای آسیب زدن به انسان کافی نیست و تنها 10 گونه از این عنکبوت ها برای انسان بسیار خطرناک اند.

پژوهشگران هشدار می‌دهند نسل جدیدی از عنکبوت‌های شکارچی وجود دارند که ماهی‌ها را شکار می‌کنند و به تازگی نمونه‌های بسیار بزرگی از آن‌ها در منطقه ویسکانیسن ایالات متحده شناسایی شده است.
گفتنی است، این عنکبوت‌ها 8 پا دارند و بزرگترین نمونه پیدا شده در ایالات متحده نام گرفته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، این عنکبوت‌ها در موارد نادری ممکن است به انسان‌ها حمله کنند، اما در صورت حمله به حیوانات می‌توانند باعث سمی شدن خون حیوانات و آنگاه مسمومیت انسان ها در صورت مصرف آن‌ها شوند.
index.jpgdfserw

این عنکبوت‌های جدید منشأ ظهور غیر عادی دارند.