toothbrushایا می دانستید سلامت خود را با گذاشتن مسواک در محیط توالت به خطر می‌اندازید.نگهداری مسواک در محیط توالت آن هم در یک ظرف در باز خطرناک است.

به گفته محققان در دانشگاه مرکز علوم بهداشت تگزاس در هوستون بر روی مسواک ها بیش از 3000 نوع باکتری زندگی می کنند.مطالعات اخیر محققان نشان می دهد مسواک ها قدرت جذب زیادی دارند تا باکتری ها را به سمت خود بکشند. نتایج این مطالعه در مجله دندانپزشکی بهداشت منتشر شده است. نویسنده و استاد در دانشکده UTHealth دندانپزشکی، دونا وارن موریس، RDH، M.Ed، اشاره می کند که تعداد میکروبی در گروه مسواک جا سر دار کمتر از مسواک های رو باز است.


مسواک می تواند میکروارگانیسم ها که باعث بیماری و عفونت شوند را منتقل کنند. طراحی جامد سر اجازه می دهد تا برای رشد کمتر از باکتری ها موی مسواک باید بسیار نازک باشد.این نیز مهم است مسواک را در هفته چندین بار ضد عفونی کنید و اجازه دهید مسواک خشک شود.

نتایج مطالعات نشان می دهند مسواک و باکتری های روی آن ارتباط مستقیمی با بیماری های دهان و دندان و لثه دارد و باکتری های مسواک می توانند سبب بروز سرطان روده شوند و بروز آن بسیار شایع است.