Happy family having roast chicken dinner at table

خوردن یک هفته غذای دسته جمعی کودک با بزرگسالان سبب آموزش درست غذا خوردن به کودکان خواهد شد.دیدن نحوه غذا خوردن و نوع غذایی که بزرگسالان میخورند بر روی کودک بسیار تاثیر گذار است.

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهند صرف وعده غذایی شام با خانواده سبب آرامش ذهنی در نوجوانان می شود.

یک وعده غذایی خانواده می تواند یک لوکس نادر باشد اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که برای نوجوانان، از وعده های غذایی به طور منظم خانواده می تواند آنها را در برابر پیامدهای منفی از مزاحمت سایبری محافظت کند.

وعده های غذایی منظم خانواده می تواند اثرات مزاحمت سایبری در نوجوانان را کاهش دهد.
با توجه به اندازه کافی افزایش ایمنی اینترنت برای کودکان و خانواده ها، 43 درصد از نوجوانان در سن 13-17 را تحت تاثیر قرار داده است و مزاحمت سایبری می تواند پیامدهای جدی برای نوجوانان داشته باشد.

صرف وعده غذایی شام با یکدیگر سبب آرامش ذهنی نوجوانان و دور کردن آن ها از استرس و اضطراب می شود.

مطالعات نشان داده اند که افسردگی اینترنتی می تواند اضطراب، افسردگی و حتی افکار خودکشی را آغاز کند. در اوایل سال جاری، اخبار پزشکی امروز منتشر شده است که مزاحمت سایبری باعث افکار خودکشی در کودکان و نوجوانان می شود.

محققان با بررسی نوجوانان دریافتند صرف وعده های غذایی در کنار یکدیگر سبب می شود نوجوانان مشکلاتشان را بازگو کنند و از مسائل و آسیب هایی که رنج می برند آن ها را بازگو کنند.