طی فرمایشات آقای دکتر علی اکبر ولایتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سال 1392، برنامه ی دراز مدت ما، درمان رایگان به کمک تعمیم و اصلاح بیمه است. دکتر ولایتی نام دولت خود را، دولت متمم نامیده است که مخفف پنج کلمه ی (متدین، تجربه دار، متخصص، معتدل و مشورت پذیر) است.

عکس دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر علی اکبر ولایتی: با تصویب برنامه ششم توسعه، درمان را برای مردم رایگان می کنم برنامه درازمدت ما، درمان رایگان به کمک تعمیم و اصلاح بیمه است در ماده 32 و 39 قانون برنامه پنجم توسعه، بیمه ای تحت عنوان “بیمه سلامت ایرانیان” تصویب شده که مربوط به سراسری شدن یک بیمه کفایت کننده از نیازمندی‌های مردم است. امروز بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی، 35 درصد هزینه‌های درمان مردم را تامین می‌کنند و مابقی را مردم باید از جیبشان پرداخت کنند، اگر با توجه به پیش بینی برنامه پنجم توسعه، درست عمل شود، در انتهای برنامه پنجم پرداختی از جیب مردم به 30 درصد می رسد. بنابراین معتقدم می توان با تصویب برنامه ششم توسعه، درمان را رایگان کرد. در واقع این بیمه است که هزینه ها را پرداخت می‌کند و به جای اینکه 30 تا 40 درصد هزینه‌های درمان را بپردازند، صد در صد آن را تقبل خواهد کرد. اگر این گونه شود عملا مشکلات سلامت حل خواهد شد.