موارد افزایش بیلی روبین

 

در این بخش می خواهیم در مورد مواردی صحبت کنیم که باعث افزایش بیلی روبین (Bilirubin) می شود. همچنین در مورد کاهش بیلی روبین نیز خواهیم گفت.

 

اختلالات ارثی نظیر سندرم دوبین- جانسون روتور و ژیلبرت
اسیب سلول کبدی- انسداد مجاری صفراوی- انفیلتراسیون ها و ضایعات فضاگیر
افزایش تولید بیلی روبین در بیماریهای همولتیک انمی پرنسیسیوز- ترانسفوزیون های خون
داروها شامل: الپروستادیل-سفوپرازون-سفوتاتین-سفتریاکسون- داروناویر- داستینیب- دفرازیروکس- اتراویرین-ایورمکتین- لامی وودین- زیدوودین- لاموترژین- لیتیوم- اکسی توسین- پانکرونیوم- پوساکونازول- ریباویرین- سولفی سوکسازول-تالیدومایدو.. و استفاده از اتانول
کاهش بیلی روبین در مصرف داروهای نظیر باربیتورات ها ایجاد میشود.
این مطلب توسط جناب آقای دکتر نیما ترابی گلسفید تهیه و بصورت اختصاصی برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.