13920130000088_PhotoA

چای که از اصلی ترین نوشیدنیهاست برای برخی از افراد میتواند مضر باشد درست است که بر نوشیدن چای زیاد تاکید شده است ولی برای برخی از بیماریها ضرر دارد  مثلا برای بیماری دیابتی  چای زیان  دارد چون  کارکردهای سلولی را کم  میکند و  در نتیجه سدیم هم کاهش پیدا میکند  وبرروی مغز هم تاثیرات نامطلوبی دارد و دریک کلام باید چای را کنار بگذارند  که دکتر حسن اکبری در این مورد به این بیماران توصیه ها و راهکارهایی را دادند که باهم میخوانیم

حسن اکبری در مورد مصرف چای برای افراد دیابتی افزود: چای از نوع سبز و سیاه یک گیاه دارویی با طبع سرد و خشک است و به علت داشتن طبع سرد و خشک تمام فعل و انفعالات سلولی را کاهش می‌دهد و از جمله بر روی مولکولNADH و پمپ های سدیم و پتاسیم اثر مهاری دارد.

وی ادامه داد: چای به همین دلیل خاصیت آرام بخشی و تخدیر دارد چون خاصیت مهاری روی عملکرد سلولها را دارد. این خاصیت تخدیری روی سلولها باعث کاهش انتقال پیام می شود یا در سلولهای مغزی باعث کاهش قدرت ادراک، تصمیم گیری و اراده می‌شود.

این متخصص و دانشیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: چای به علت مهار عملکرد سلولی از این طریق می‌تواند موجب بروز بیماری دیابت و بدتر شدن آن شود.

اکبری در مورد مکانیزم‌های دیابتی چای افزود: چای باعث افزایش مقاومت به انسولین از طریق کاهش عملکرد مکانیسمهای سلولی و دیواره سلول ها شده و موجب کاهش انرژی سلولی می‌شود.

وی ادامه داد: چای موجب حبس شدن سدیم در داخل سلول شده و به دنبال آن باعث ورم سلولی و کاهش متابولیسم قندها در داخل سلول شده و در نتیجه قند خون بالا می رود.

این دانشیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بنابراین بیمار دیابتی به هیچ عنوان نباید از چای سبز و سیاه استفاده کند و در کنار ترک چای، مصرف جوشانده های سنتی مانند گل گاوزبان، زعفران و دارچین توصیه می‌شود.

اکبری گفت: همچنین بیمار دیابتی می‌تواند باید به جای آب سرد از آب جوشیده تازه استفاده کند و حرارت آن بالای 37درجه یا در حد چای باشد.