محققان دريافتند تزريق كورتيزول براي بهبود درد در قسمت انتهايي ستون مهره ها كه در پاها ايجاد مي شود به ندرت مفيد و تاثيرگذار است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان به گفته متخصصان آكادمي نورولوژي  آمريكا، تزريق كورتيزون به طور موقت و كوتاه مدت 2 تا 6 هفته درد بيماران را كم مي كند اما در طولاني مدت اين تزريق تاثيرگذاري نداشته و مانع از درمان هايي مانند جراحي نمي شود.
بر اساس اين گزارش: علي رغم بي تاثير بودن تزريق كورتيزول در درمان كمردرد بيشتر از آن استفاده مي شود.