به گزارش دکتر سلام به نقل از ايسنا، دکتر رضا تحويليان معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، با بيان اين که اين داروي محرک و توان افزا( قرصهاي معروف به اکستازي) يکي از مشهورترين مواد اعتياد آوري است که در بين جوانان رايج شده، اولين سال توليد اکستازي را 1914 عنوان کرد و افزود: اين قرصها براي اولين بار در کشور آلمان بعنوان پايين آورنده اشتها مورد استفاده قرار گرفت و در ديگر کشورها همچون آمريکا نيز مورد استفاده هاي دارويي فراواني قرار گرفت.

وي با بررسي عوارض قرصهاي اکستازي بر روي مغز و کبد و حتي ديگر نقاط بدن، بر فاجعه آميز بودن مصرف اين داروي روان گردان تاکيد کرد.

تحويليان با نمايش اشکال مختلف قرصها، خاطر نشان ساخت: برروي اين قرصها اغلب اشکال و حروفي همچون شکل فيل، ضربدر و غيره ديده مي شود که به همراه رنگ و ترکيبات رنگي، شدت و مدت زمان تاثير و نوع ماده موثر آن را براي مصرف کننده مشخص مي کند.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه با تاکيد بر اين که بيشتر اين قرصها در شرايط غيربهداشتي و غيراستاندارد تهيه مي شوند، اظهار داشت: تاثير اين قرصها زياد باقي نمي ماند و پس از مدتي شور و هيجان کاذب ناشي از اين قرصها از بين مي رود.

وي گفت: وقتي که اثر قرصها در بدن کاهش پيدا مي کند، بي قراري اضطراب، خستگي و کوفتگي عضلات، بي انگيزگي، بي تفاوتي، احساس بيهودگي و افسردگي دامنگير فرد مي شود و حتي ممکن است فرد را به جنون و خودکشي نيز بکشاند.

درادامه دکتر سجادي‌فر روانپزشک در خصوص عوارض رواني ناشي از مصرف قرصهاي اکستازي گفت: پس از خوردن اين قرصها، انسان علاوه بر بي پروايي در رفتار و گفتار، احساس قدرت، نيروي فوق‌العاده و رفتارهاي هيجاني زيادي خواهد داشت.

وي با اشاره به نام‌هاي مختلف قرصهاي اکستازي در جوامع ( همچون اکستيسي، قرص شادي آور يا شادي بخش، روان گردان و …) ترک اعتياد به اين ماده رواني را بسيار دشوار دانست و اظهار داشت: براي مسموميت با اکس در جهان هيچ پادزهري وجود ندارد و خطر مرگ بر اثر مصرف اين قرصها بسيار بالا است.