index

وقتی همسرتان در مقابل صحنه های سراسر پر از قتل و جنایت و خون ریزی روبرو می شود به این فکر کره اید که در جسم و روح و روان او هم اثر خواهد گذاشت ؟

واکنش به رسانه های خشن وابسته به مدار مغز هر فرد می تواند اثرات منفی بر روی ذهن داشته باشد.

 استفاده از اسکن مغز در افراد با سطوح مختلف، محققان دریافتند که واکنش هر فرد به تصاویر خشن وابسته به مدار مغز و سطح پرخاشگری ذاتی است و مردان بد اخلاق و پرخاشگر بیشتر تلویزیون تماشا می کنند.
 


بررسی ها نشان می دهند، بسیاری
ازافراد از صحنه های خشونت آمیز تلویزیون لذت نمی برند، ولی ناخواسته به تماشای آنها می نشینند. در واقع فیلم ها و سریال های خشن جذابیت و كششی برای جوانان بخصوص مردان دارد. بر اساس برخی تئوری ها، فیلم های خشن می توانند باعث تخلیه روانی فرد شوند. چون فرد با شخصیت های فیلم احساس همذات پنداری می كند و در نتیجه سرخوردگی هایش را با رفتارها و حركات او تخلیه می كند.

گفتنی است، فیلم های خشن در ذهن مردان می تواند اثرات منفی زیادی داشته باشد و خشونت را در آن ها افزایش می دهد. روان شناسان با انجام آزمایشات و مطالعاتی دریافتند دیدن های فیلم های خشن و منفی می تواند رفتار فرد را با دیگران تغییر دهد.