halitosis-plano-tx-pg

گاهی اوقات ممکن است دهان شما بوی بد و نامطبوع بگیرد که هم برای خودتان و هم برای دیگران آزار دهنده است غافل از اینکه همین بوی بد درمانگر بیماری آلزایمر باشد!

محققان دانشگاه انگلستان می گویند بوی دهان می تواند دوای درد آلزایمری ها باشد.

اگرچه تحمل این بو آسان نیست اما استنشاق کردنش می تواند مغز آلزایمری ها را به کار بیندازد.

بررسی ها نشان می دهند، پژوهشگران در مطالعات اخیر خود دریافته اند بوی دهان می تواند مانع از رشد سلول های سرطانی شود و التهاب های بدن را کمتر می کند.

گفتنی است؛ این بو که از گاز سولفد هیدروژن ناشی می شود می تواند آسیب های میتوکندریایی را کاهش دهد.میتوکندریایی مسئولیت تولید انرژی در سلول های رگ های خونی را بر عهده دارد و می تواند از سکته و نارسایی قلبی و دیابت و آرتروز جلوگیری کند.

نتایج مطالعات نشان می دهند، بوی بد دهان می تواند برای جلوگیری از آلزایمر موثر باشد و دوای درد این دسته ازبیماران باشد.