index

این خوراکی های از لحاظ ارزش غذایی با سبزیجات برابرند،اگر در روز از آنها میل کردید ،بدانید دیگر نیاز به خوردن سبزی جات در آن وعده غذایی ندارید.

تنها ماده غذایی که برطرف کننده تمام نیازهای بدن می باشد میوه و سبزیجات است هیچ ماده غذایی وجود ندارد که 80 درصد آب داشته باشد مگر میوه و سبزی ها که حاوی مقادیر زیادی ویتامین دارند.، میوه ها برخلاف گوشت و لبنیات که حاوی کلسترول مضر هستند از آن تهی می باشند ؛ میوه موجب تقویت حافظه می شود . لازم به ذکر است که میوه سوخت اساسی مغز است و تاثیر مثبتی بر روی مغز می گذارد ، اگر میزان مصرف میوه بالا باشد مغز می تواند اطلاعات را سریع تر و آسان تر بازخوانی کند.

با وجود توصیه های فراوانی که به مصرف میوه و سبزیجات می شود اما عده ای باز صرف آن ها را نادیده می گیرند.

پژوهشگران با اندازه گیری دقیق ویتامین های میوه و سبزیجات و سنجش ارزش غذایی آن ها معادل هایی برای آن ها در نظر گرفته اند که به جای مصرف خود آن ها می توان جایگزین های آن ها را مصرف کرد.

indexثقصق

index9090

indexث3ضثض

indexثقصص

indexسصثضص

indexسیثصثصض

indexغ756455indexف757

indexقف543

indexیس