243198_898

از جمله ویژگیهای این بطری ها قابلیت حمل و جاسازی اسان در کیف مدارس و کارمندان است.

 حتی یک بطری آب کوچک می‌تواند فضایی را اشغال کند؛ به دلیل شکل گرد بطری‌های آب همراه داشتن آن شاید کمی سخت باشد.
243199_844
یک فرد استرالیایی به همین منظور یک بطری به شکل تخت و صاف ساخته است که به راحتی در کیف جا می‌شود و در سفر، محل کار و حتی مدرسه می‌توان همراه داشت؛ در واقع مانند یک دفترچه یا تبلت به راحتی در کیف جا می‌شود.

این بطری در سه اندازه متفاوت ساخته شده است.

243201_118