one-pilates-move-1

خیلی از مردم این ورزش رانمیشناسند یا براین باورند که ورزش پیلاتس باید همراه با  جدیت  و تمرکز زیادی باشد  و درست هم فکر میکنند  امروز برای شما تمریتان این ورزش را بصورت تصویری نشان میدهیم  که 5 مرحله ای است و بسیار ساده است که باید هرروز بطور مرتب انجام میشود باهم این تصاویررا میبینیم

بیشتر مردم تصور می کنند که ورزش پیلاتس ، یک ورزش جدی است ،البته تا حدودی حق دارند چون این ورزش نیازمند تمرکز فراوان برای بالابردن آگاهی بدن همراه با تکنیک های تنفس می باشد. اما یک حرکت پیلاتس هست که بسیار محبوب ماست ، برای اینکه خیلی سرگرم کننده ، موثر و جالب است. در زمان انجام این حرکت نمی توانید جلوی خنده خود را بگیرید.

جوزف پیلاتس ابداع کننده ورزش پیلاتس است . او این حرکات ورزشی را همانند بقیه حرکات پیلاتس طراحی کرده است که وابسته به عناصری چون هماهنگی، کشش ، تعادل ، تنفس و زمانبندی می باشد. این تنها حرکتی است که او معتقد بود همه ما صبح و شب باید انجام دهیم. جوزف پیلاتس روی این حرکت اسم ” ورزش کماندوها” گذاشته بود. اما امروزه به این حرکت ” ساعت ” یا ” چرخش ساعتی ” می گویند.
این حرکت یک دقیقه ای سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. اول و مهمتر از همه ، باید تصور کنید که شما در مرکز یک ساعت هستید. اگر به پشت خود دراز کشیده اید، سر شما نشان دهنده ساعت 12 و پاهای شما ساعت 6 را نشان می دهد. در جهت عقربه های ساعت باید این حرکت را انجام دهید.

1  حرکت را به این صورت شروع می کنیم که به پشت خوابیده و پاهای خود را به داخل بدن خود جمع کنید. سر خود را کمی بلند کرده و با جفت دست ها آنرا به سمت زانوهایتان نگه دارید.

پیلاتس با کیت ریچ

2  با یک دم عمیق ، دستهایتان را به سمت بالا –ساعت 12 – باز کنید و به طور همزمان پاها را هم به سمت پایین – ساعت 6- صاف و مستقیم کنید. توجه : پشت شما باید کاملا صاف روی زمین قرار گرفته باشد و شکم خود را هم به سمت داخل بکشید. اینکه چقدر می توانید پاهایتان را به سمت پایین نگه دارید بستگی به استقامت بدن شما دارد.

حرکت ساعتی پیلاتس

3  نفس را رها کرده سپس سعی کنید بدن خود را به سمت ساعت 1 بچرخانید و پاها را هم دوباره مثل ابتدا به داخل بدن جمع کنید .

حرکت چرخش ساعتی جوزف پیلاتس

4 دوباره با یک دم عمیق ، دستها و پاها را از هم باز کنید و صاف و مستقیم نگه دارید این بار در راستای ساعت 1 و 7 این حرکت را انجام دهید.

یک حرکت پیلاتس که همه باید انجام دهند

5 مرحله 3 و 4 را برای کل ساعت ها و در جهت حرکت عقربه های ساعت انجام دهید. با این حرکت شما یک دور کامل در حالت خوابیده می چرخید. به عبارت دیگر ، زمانی که به ساعت 6 رسیده اید ، سر شما جایی قرار می گیرد که در ساعت 12 ، پاهایتان قرار داشت.
زمانی که یک دور کاملا چرخیدید. می توانید در خلاف جهت عقربه های ساعت نیز این حرکت را انجام دهید.