indexثق3ثق3

این کودک که در اثر بی توجهی مادرش به سراغ رادیاتور منزل رفته بود دچار سوختگی شدید در دستانش شد ،متاسفانه به گفته پزشکان آثار این سوختگی روی دستان وی تا سالها خواهد ماند!

دست زدن به بدنه یک رادیاتور سبب سوختگی مرگبار یک کودک انگلیسی شده است.، یک کودک نوپای 18 ماهه انگلیسی در اثر دست زدن به بدنه رادیاتور خانه خود که دارای حرارتی غیر استاندارد و بالا بوده است با مشکل سوختگی شدید در دستان خود مواجه شده است.
indexفث4ف3ث

گفتنی است، مادر این کودک در اثر استشمام بوی گوشت سوخته و گریه‌های کودک از ماجرا با خبر شده است.

در حال حاضر پزشکان در حال درمان مشکل سوختگی شدید دستان این کودک نوپا هستند و احتمال می‌دهند محل زخم‌های ناشی از سوختگی به صورت دائمی باقی بماند.