داروهایی که سبب ریزش موی مردانه میشوند

 

در این بخش به معرفی داروهایی می پردازیم که مصرف آن ها سبب ریزش موی مردانه میشوند. هر دارویی عوارضی دارد، اگر داروهای زیر را مصرف می کنید و ریزش مو دارید ممکن است به خاطر مصرف این داروها باشد.

aminoglycosides

anticoagulants

antiepileptics

carbamazepine

hydantoins

oxazolidones

valproic acid

antineoplastic drugs

colchicine

dactinomycin

ethionamide

gold salts

hydroxychloroquin

indomethacin

lithium

oral contraceptives

quinacrine propionic acid

derivatives

sulfonamides

thallium salts

tricyclic

antidepressants

vitamin a

 

 

این مطلب توسط جناب آقای دکتر نیما ترابی گلسفید تهیه و بصورت اختصاصی برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.