index

با ورزش‌ می‌توانیم‌ از ذخیره‌ شدن‌ چربی‌ در شکم‌ و پهلوها جلوگیری‌ کنیم‌ و چربی‌ های‌ ذخیره‌ شده‌ را بتدریج‌ و در دراز مدت‌ بسوزانیم‌ و به‌ اندامی‌ متناسب‌ برسیم‌

کلیه مربیان و ورزشکاران که به علم بدنسازی واصول تمرینات آگاهی دارند می دانند بخی از ورزش ها نسبت به سایرین بیشتر باعث تقویت ماهیچه های بدن می شوند.بزرگ ترین چالش اکثر افرادی که خواهان عضله سازی هستند تمرینات ورزشی شان می باشد. برخی می خواهند عضلات بزرگ تری داشته باشند و بدنبال افزایش های کلی هستند.

بررسی های جدید محققان نشان می دهد حرکت ورزشی شنا در علم بدنسازی باعث تقویت ماهیچه های بدن می شود و فرایند عضله سازی را تسریع می کند.

شنای ورزشی  قسمت میانی بدن را قوی می‌کند و ماهیچه‌های همه بدن را درگیر می‌کند (ماهیچه پشت، بازوها، شانه‌ها و پاها) به خصوص ماهیچه‌های شکمی را به شدت درگیر می کند. شنای عضله می‌تواند ورزش برای ارزیابی قدرت قسمت میانی بدن و سایر اندام های بدن باشد و استقامت این قسمت ها را بالا ببرد.